Jak otevřít pivo

Otevírání lahve s pivem může být jednoduché, pokud máte po ruce otevírák, ale co když se ocitnete bez něj? Existuje mnoho různých technik, jak otevřít lahev piva bez otevíráku. Tento článek vás provede některými z nejběžnějších metod.

1. S použitím svazku klíčů

Jedna z nejjednodušších a nejběžnějších metod otevření lahve piva bez otevíráku je použití svazku klíčů. Stačí vzít jeden klíč a vložit ho pod víčko tak, že krátký konec klíče je pod víčkem a dlouhý konec je nad ním. Potom stačí jen páčit klíčem nahoru a dolů, dokud víčko nevyskočí.

2. S použitím jiné láhve

Pokud máte k dispozici jinou lahev (ideálně pevnou skleněnou), můžete ji použít k otevření piva. Stačí vzít jednu láhev v každé ruce a umístit hrdlo jedné lahve pod víčko druhé. Potom stačí jen rychle a pevně tlačit dolů rukou držící lahev, kterou chcete otevřít.

3. S použitím stolu

Pevný okraj stolu nebo jiné rovné plochy může posloužit jako improvizovaný otevírák na pivo. Stačí držet láhev vodorovně s víčkem přitlačeným k okraji stolu, a potom pevně a rychle uhodit do spodní části lahve.

4. S použitím svěře

Pokud máte nějaký nástroj, jako je například svěr, můžete ho použít k otevření lahve piva. Stačí uchopit víčko svěrem a otočit.

5. S použitím zapalovače

Zapalovač může sloužit jako improvizovaný otevírák na pivo. Stačí vložit krátkou stranu zapalovače pod víčko, přitom držet láhev a zapalovač pevně v jedné ruce a druhou rukou uhodit na zapalovač, dokud víčko nevyskočí.

Nezapomeňte, že bez ohledu na metodu, kterou zvolíte, byste měli vždy postupovat opatrně, abyste se nezranili. A samozřejmě, vždy konzumujte alkohol zodpovědně.