Kde domov můj

Česká hymna „Kde domov můj?“ je první částí česko-slovenské státní hymny. Text napsal Josef Kajetán Tyl a hudbu složil František Škroup. Původně byla hymna součástí divadelní hry „Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka“ z roku 1834.

Toto je oficiálně používaná část hymny pro Českou republiku. Před rozpadem Československa v roce 1993 byla česká a slovenská hymna spojena do jedné státní hymny, přičemž česká část předcházela slovenské.

První sloka:

Kde domov můj,
kde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!

Druhá sloka:

Kde domov můj,
kde domov můj.
V kraji znáš-li Bohu milém
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou vznik a zdar,
a tu sílu vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!