Kteří ptáci odlétají na zimu

Mnoho ptáků migruje, což znamená, že v určitých obdobích roku opouštějí svá hnízdní území a přesouvají se do oblastí s příznivějšími podmínkami, často kvůli potravě nebo teplejšímu klimatu. Migrace je velmi rozšířeným jevem mezi ptáky. V Evropě, a tedy i v České republice, můžeme během podzimu a zimy pozorovat odlétání mnoha druhů ptáků do teplejších oblastí.

Některé běžné ptáky, které odlétají z Evropy na zimu, zahrnují:

  1. Vlaštovka obecná (Hirundo rustica): Jedná se o velmi známý migrující pták, který odlétá na zimu do Afriky.
  2. Rorýs obecný (Apus apus): Tento pták také odlétá do Afriky.
  3. Kos černý (Turdus merula): Ačkoli některé kose zůstávají v Evropě po celý rok, mnoho z nich odlétá na jih.
  4. Brkoslav evropský (Ficedula hypoleuca): Odlétá do tropické Afriky.
  5. Lerka šedá (Alauda arvensis): Některé populace migrují na jih.
  6. Různé druhy rybáků, jako je rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea), migrují na velké vzdálenosti, někdy až do Antarktidy.
  7. Čápi, jak černí (Ciconia nigra), tak bílí (Ciconia ciconia), migrují na zimu do Afriky.
  8. Mnoho druhů kachen migruje na teplejší místa nebo do oblastí s otevřenou vodou.

Je důležité si uvědomit, že ne všichni ptáci migrují a mnoho z nich zůstává v Evropě i během zimy. Navíc některé druhy migrují pouze pokud je v jejich oblasti nedostatek potravy, takže jejich migrační vzory se mohou měnit z rok na rok.