Zviklat nebo zvyklat

Správný tvar je zviklat.
Jde o slovo napodobující zvuk či pohyb. „Zviklat“ znamená stát se nestabilním nebo kolísavým, obvykle se týká fyzické stability nebo pohybu. Měkké „i“ v tomto slově není dáno pravidly češtiny, ale vznikem a významem slova.