Jak to nebo jakto

Obě varianty jsou v češtině správné a mohou být použity, ale mají mírně odlišný význam.

  1. Jak to: Tento výraz se používá, když chcete zeptat na důvod nebo vysvětlení něčeho. Příklad: „Jak to, že jsi přišel pozdě?“
  2. Jakto: Tato varianta je spíše hovorová a používá se, když chcete vyjádřit překvapení nebo údiv nad něčím. Příklad: „Jakto, že jsi to udělal tak rychle?“

Obě varianty mohou být v některých kontextech vzájemně zaměnitelné.