Převést nebo převézt

Oba výrazy, „převést“ a „převézt,“ existují v češtině, ale mají různé významy a použití:

  • „Převést“ se používá hlavně ve významu přenést, přemístit něco (například peníze z jednoho účtu na druhý) nebo přeměnit něco na něco jiného. Příklad: „Převedl peníze na jiný účet.“
  • „Převézt“ se používá ve významu přemístit něco nebo někoho z jednoho místa na druhé pomocí vozidla nebo jiného prostředku dopravy. Příklad: „Převezl náklad přes řeku.“

V závislosti na kontextu věty byste měli použít jeden nebo druhý tvar.