Jeť nebo jeď

V češtině je správný tvar příkazového způsobu slovesa „jet“ ve 2. osobě jednotného čísla „jeď“. Například: „Jeď rovně!“ nebo „Jeď pomaleji!“

Forma „jeť“ není v češtině správná, a neměla by být používána.