Kéž by nebo kéžby

Správná forma je „kéž by.“

Forma „kéžby“ není považována za správnou v spisovné češtině, ačkoliv může být někdy slyšet v hovorovém jazyce.

Správně by tedy mělo být:

  • „Kéž by se brzy vrátil!“