Mohli nebo mohly

Obě slova „mohli“ a „mohly“ jsou správné, ale používají se v různých kontextech podle toho, na koho se vztahují. Mohli“ se používá pro mužský rod, ať už jednotného nebo množného čísla. Například: „Muži mohli jít do práce.“ nebo „Muž mohl jít do práce.“

Na druhé straně, „mohly“ se používá pro ženský a střední rod v množném čísle. Například: „Ženy mohly jít do práce.“ nebo „Děti mohly jít do parku.“