Provést nebo provézt

Správný tvar slova závisí na konkrétním významu a kontextu, ve kterém se používá.

  1. Provést: Tento tvar se používá ve smyslu uskutečnit, realizovat něco. Například: „Provést kontrolu“, „Provést analýzu.“
  2. Provézt: Toto sloveso se používá ve smyslu někoho nebo něco někde něčím vézt. Například: „Provézt někoho městem“, „Provézt hosta po domě.“

Podle kontextu tedy může být správný jeden nebo druhý tvar.