Do pořádku nebo dopořádku

Správná forma je „do pořádku.“ Tento výraz se používá, když něco upravujete, čistíte nebo organizujete tak, aby bylo v určitém stavu nebo uspořádání. Například: „Uklidil jsem svůj pokoj do pořádku.“

Forma „dopořádku“ není správná a v češtině by neměla být používána.